Objectius

Reforçar la cohesió social

Els programes fempasseres s’adrecen a reforçar els lligams entre les categories socials i les comunitats. Per assolir aquest objectiu, el paper dels alumnes no es limita a l’adquisició de coneixements i competències a la classe.

Els alumnes, protagonistes

  • Fer una exposició amb els treballs escrits fets per la classe
  • Concebre i animar un joc per a d’altres alumnes, pares…
  • Invitar els mitjans de comunicació local a fer un reportatge a la classe

Durant la darrera sessió dels mòduls d’activitats («Involucrar-se en la prevenció»), es converteixen en veritables transmissors de conscienciació i d’informació.

L’educació entre iguals també està garantida: l'alumne es converteix en portaveu d’un saber que transmet als seus companys. A l’escola, delegacions d’alumnes poden tenir la missió d’exposar en diferents classes les conclusions i els missatges elaborats en l’aplicació del mòdul.

Paral·lelament, els programes fempasseres pretenen disminuir les barreres generacionals. Els alumnes porten a terme, per exemple, investigacions amb els seus pares o avis sobre els temes que estudien. «A la vostra època, què en pensaven les persones del bronzejat?» o bé «Què era el que menjàveu més sovint?»…

Reduir les desigualtats

El procés d’investigació, a les guies fempasseres , és un reconegut mètode pedagògic de lluita contra el fracàs escolar en entorns socials desfavorits. Aplicat principalment a França, especialment en el marc de l’operació La main à la pâte. L’iniciador de La main à la pâte, Georges Charpak, la posa en pràctica en una escola d’un gueto de Chicago al principi dels anys 90. El treball en grup i l’ajuda mútua afavoreixen el desenvolupament de les contribucions de cadascú. Els que tenen més dificultats amb l'ensenyament “magistral” també tenen més oportunitats de progressar. El nivell del conjunt s’eleva al mateix ritme que el dels més febles.

Afavorir la integració dels alumnes discapacitats

L’educació dels alumnes discapacitats requereix estratègies particulars dirigides particularment a facilitar-los l’adquisició cognitiva. El procés d’investigació afavoreix el gust dels alumnes per l’aprenentatge i la seva participació en les activitats tant en Ciències com en Llengua. Especialment en aquells que no escriuen, l'expressió oral que generen l'emissió d’hipòtesis, l’argumentació i la discussió al voltant d’experiències conduïdes millora sensiblement la memorització de nocions.