Objectius

Promoure la intersectorialitat

Afavorir la formació d’equips pluridisciplinaris i transversals és un objectiu prioritari. És també un mètode de treball implementat a cada fase de desenvolupament dels projectes fempasseres.

Inicis

Experts, institucions, associacions i pedagogs es varen mobilitzar per compartir experiències i reflexions. Les opinions i recomanacions es varen analitzar i posar en comú per tenir en compte totes les dimensions del projecte, les accions a portar a terme i la implementació.

Concepció i promoció

Professionals del Departament d’Ensenyament (Inspectors, assessors i docents), científics, i desenvolupadors web treballen plegats en la concepció de mòduls d’activitats en català, adaptats a la realitat pedagògica de Catalunya.

Implementació

Els docents i els seus alumnes què implementen un mòdul constitueixen la primera trama d’un teixit de socis locals (animadors socioculturals, infermeres, monitors, associacions...). Junts construiran i conduiran diversos projectes (exposicions, jocs, conferències,...) que ancoraran el programa en el territori.

Avaluacions

Les avaluacions de l’impacte sobre els coneixements, actituds i comportaments són conduïdes per equips que agrupen bioestadístics, sociòlegs i experts en els temes avaluats.