Metodologia

Manuals en format paper per als docents

Gratuïts amb la inscripció
Els manuals en versió francesa es distribueixen gratuïtament a les sessions de formació, mentre els finançaments ho permetin.

(Versió en francès)

Els programes Fempasseres.info es recolzen en gran part en la participació activa i massiva dels docents. Els manuals són fruit d’un llarg treball de concepció, de proves a l’aula i d’ajustos, als quals porten les avaluacions i les reedicions.

Complets i fàcils d’utilitzar

Els manuals contenen un mòdul d’activitats d’entre 7 i 10 sessions, fitxes per als alumnes i ampliacions científiques i pedagògiques. Són molt precisos en la descripció de les sessions i no és necessari cap altre material, car o difícil de trobar; els mòduls són senzills d’implementar. Paral·lelament afavoreixen l’autoformació en el progrés de la investigació i el treball personal dels docents per adaptar el context i enriquir les activitats proposades.

Concebuts per a tothom, més a prop dels programes i el nucli de coneixements comuns

Els manuals els pot utilitzar qualsevol docent experimentat i científic o no. Com que inclouen el medi ambient, la salut i la ciutadania, permeten treballar certs punts de programes i competències del nucli comú de coneixements. Els manuals Fempasseres.info constitueixen, a més, una eina d’auto formació en el progrés de la investigació, molt present en les activitats proposades.

Docents autònoms

Amb el manual a la mà, el docent no té necessitat de cap idea exterior per aplicar les sessions proposades. Els aclariments científics i pedagògics el fan totalment autònom.

Els alumnes, involucrats en la prevenció

A la darrera sessió, Implicar-se en la prevenció, la classe compartirà els seus coneixements i competències i portarà a terme una acció de prevenció. L'eina ja no és una guia de clau en mà, sinó una col·lecció de temes suggerits, una invitació a la iniciativa ciutadana.