Objectius

Educar en el desenvolupament sostenible

En el marc de Fempasseres.info, el programa Sciences et société té per objectius: contribuir a l’educació de les generacions joves en l’àmbit del desenvolupament sostenible (el medi ambient, la salut i la ciutadania), i desenvolupar les competències plurilingües mitjançant un ensenyament de matèries integrat en llengües estrangeres (EMILE/AICLE).

El programa Sciences et société es fa ressò dels valors i les recomanacions vehiculades per l'Agenda 21, pla d’acció per al segle XXI adoptat per 173 caps d’estat arran de la cimera de la Terra de 1992. Segons les recomanacions de l’Agenda 21, «l’educació revesteix una importància capital per promoure un desenvolupament sostenible i millorar la capacitat dels individus per enfrontar-se als problemes del medi ambient i del desenvolupament. L’educació de base constitueix el fonament de tota educació en matèria de medi ambient i desenvolupament, que ha d´estar incorporada com a element essencial de la instrucció.»

L’adquisició d’aquests aprenentatges per part dels nens representa una millora general dels comportaments a llarg termini, però també té repercussions immediates, especialment en l’àmbit familiar.
El programa Sciences et société s’articula al voltant d’una base comuna de coneixements i competències, i de programes oficials del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya. Tot això fa que puguin abordar-se temes de medi ambient, salut i ciutadania, seguint els objectius pedagògics.
Les ciències i el plurilingüisme són eines que permeten acostar aquests temes als alumnes. El procés d’investigació permet comprendre certs fenòmens i prendre consciència dels riscos que poden comportar. Les recomanacions institucionals o dels pares no es presenten als alumnes com un discurs moralitzant de l’adult, sinó com a solucions descobertes pels mateixos nens.

Programes Objectius socials Temes tractats
Mengem i movem-nos per la salut
(Educació infantil i cicle inicial)
  • Prevenció, obesitat i sobrepès
  • Higiene de les mans, higiene bucodental
  • Prevenció d’accidents domèstics
Ciències
Salut
Ciutadania
Viure amb el sol
(Educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior)
  • Prevenció de càncers de pell i cataractes
  • Lluita contra el racisme
Ciències
Salut
Ciutadania
Reduïm residus, nodrim la Terra
(Educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior)
  • Millora de la classificació de residus
  • Compostatge i bio-residus
  • Reducció de la utilització de productes fitosanitaris
Ciències
Medi ambient
Ciutadania