Educació per al desenvolupament sostenible

Fempasseres.info realitza programes transversals pers als docents de les escoles i d’altres implicats en l'educació.

Objectius

 • Educar per al desenvolupament sostenible

  Fempasseres.info contribueix a l’educació en el desenvolupament sostenible en els àmbits de l'educació ambiental, la salut i la ciutadania.
 • Vincular els coneixements i les habilitats

  En el marc de Fempasseres.info, el programa Sciences et société és transversal i reforça l’adquisició i la combinació de coneixements i habilitats.
 • Promoure la cooperació intersectorial

  Aquest programa promou la cooperació intersectorial entre els experts, les institucions, les comunitats i les associacions de l’entorn educatiu.
 • Enfortir la cohesió social

  L'enfocament del programa Sciences et société permet reduir les desigualtats escolars i enfortir els vincles entre les generacions, les persones...

Metodologia

Manuals en format paper, per als docents (versió en francès)

Treballem en col·laboració amb l’associació Passerelles.info que dissenya i distribueix gratuïtament els manuals per als docents, de Catalunya que s’inscriuen al grup de treball Sciences et société. Aquests manuals són el resultat d'un llarg procés de disseny, proves a l’aula i ajustos que comporten les avaluacions i reedicions.

Acompanyament per als docents

Tot i que les eines proposades són completes i senzilles d’utilitzar, a Catalunya el programa Sciences et société preveu formació i suport als docents que s’inscriuen al grup de treball amb consells metodològics .

Avaluacions diverses

L’associació Passerelles.info analitza qüestions, dissenya i fa el seguiment dels indicadors operacionals i financers, mesura l'evolució dels coneixements, actituds i comportaments. L’avaluació dels programes és prioritària.