Recursos

El fet de voler potenciar la introducció d’activitats de ciències en l’ensenyament de llengua francesa de diferents nivells educatius de primària i de primer cicle de l’ESO, ve avalat per l’interès del Departament d’Ensenyament de promoure l’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, anomenat AICLE (EMILE en francès), si aquesta pràctica es fa en llengua francesa. Mitjançant Fempasseres.info el professorat pot participar en la formació Sciences et société que li permet familiaritzar-se amb la metodologia científica de La Main à la Pâte, i crear activitats d’investigació basades en preguntes, observacions i experimentacions. Aquesta formació és interdisciplinària i reforça l’adquisició de coneixements i de competències bàsiques. El professorat que participa en la formació aplica el projecte a l’aula, proporciona al seu alumnat estratègies científiques i lingüístiques, crea fitxes metodològiques EMILE i tradueix al català les seqüències didàctiques de les tres guies del professorat.


Materials i recursos del Projecte Sciences et société


Experiències de centres del Projecte Sciences et société